بیمارستان امیرالمومنین
ماسک

اخبار اختصاصی

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا

1400/07/01
مراسم روز جهانی ایمنی(26شهریور ) باشعار ایمنی مادر ونوزاد در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین برگزار شد

مراسم روز جهانی ایمنی(26شهریور ) باشعار ایمنی مادر ونوزاد در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین برگزار شد

1400/06/27
دسترسی به iThenticate از سامانه گیگالیب

دسترسی به iThenticate از سامانه گیگالیب

1400/06/20
قطع دسترسی به سامانه مشابهت‌یاب

قطع دسترسی به سامانه مشابهت‌یاب

1400/06/03
انجام موفقیت آمیز بیستمین عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی مرکز گیلان

انجام موفقیت آمیز بیستمین عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی مرکز گیلان

1400/04/28
بازدید مدیر و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان از درمانگاهها

بازدید مدیر و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان از درمانگاهها

1400/04/05
برگزاری کارگروه بیمارستانی آموزشی و آموزش به بیمار با حضور ریاست محترم بیمارستان

برگزاری کارگروه بیمارستانی آموزشی و آموزش به بیمار با حضور ریاست محترم بیمارستان

1400/03/27
برگزاری آزمون تاثیر دخانیات بر بیماری کووید 19

برگزاری آزمون تاثیر دخانیات بر بیماری کووید 19

1400/03/27
آرشیو