تلفکس: 01333240535

آدرس : رشت- خیابان 17 شهریور- نرسیده به بیمارستان امیرالمومنین(ع)-ساختمان پزشکان معراج- طبقه دوم