رئیس گروه                 آقای دکتر شادمان نعمتی              جراح و متخصص گوش، گلو، بینی و سرو گردن، فلوشیپ نورواتولوژی

نایب رئیس                 آقای دکتر میرمحمد جلالی            جراح و متخصص گوش، گلو، بینی و سرو گردن، فلوشیپ نورواتولوژی

مدیر توانبخشی           آقای دکتر رسول پناهی                 دکترای تخصصی شنوایی شناسی

مدیر داخلی                 خانم مریم فلاحتی                       کارشناس پرستاری

تیم شنوایی شناسی       خانم معصومه پستادست ، آقای دکتر رسول پناهی                 

تیم گفتار درمانی            خانم فاطمه ستوا، خانم تهمینه نیک صولت، خانم فاطمه خورشا

سایر اعضاء                   خانم الهام غفارزاده ( کار درمانگر) ، خانم فرخنده علیزاده ( روانشناس)

                                  خانم دکتر فهیمه رحیمی بشر ( فوق تخصص قلب اطفال)

                                  آقای دکتر حمیدرضا بادلی (فوق تخصص نفرولوژی اطفال)

                                  آقای دکتر هومن هاشمیان ( فوق تخصص عفونی اطفال)

                                  آقای دکتر افشین صفایی اصل (فوق تخصص نفرولوژی اطفال) 

                                  خانم دکتر پروانه کشاورز ( متخصص ژنتیک)

                                  خانم دکتر مریم کوشا ( فوق تخصص روانپزشکی اطفال)

                                  خانم دکتر الهام بیدآبادی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )

                                  آقای دکتر وحید امین زاده ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )

                                  آقای دکتر حسن بهبودی ( فلوشیپ تخصصی شبکیه )

                                  آقای دکتر یوسف علیزاده ( فلوشیپ تخصصی شبکیه )