نام بخش:آزمایشگاه

سوپروایزر: مهین رحیمی

تلفن های داخلی:

پذیرش آزمایشگاه 232 * بخش فنی آزمایشگاه 225 * خط تماس بحران و اورژانس 255

 

درباره آزمایشگاه :
 آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع) در حال حاضر با انجام برنامه کنترل کیفی و مستندسازی طبق ضوابط آزمایشگاه مرجع سلامت و پیاده سازی اعتباربخشی در ارائه هر چه بهتر خدمات به بیماران سرپایی و بستری مشغول به کار است.
 
واحد آزمایشگاه و بانک خون در سه شیفت کاری صبح، عصر، شب، ایام تعطیل به صورت شبانه روزی فعال می باشد. و در شیفت صبح به جز ایام تعطیل کلیه بیماران سرپایی از ساعت 30/7 صبح پذیرش می گردند. و در ایام تعطیل و شیفت های عصر و شب بیماران بستری و اورژانس پذیرش می شوند. 

 

فضای آزمایشگاه :

آزمایشگاه در راهروی دوم ورودی بیمارستان و روبروی بخش رادیولوژی واقع می‌باشد. دارای یک اتاق میکروب شناسی و یک سالن کار فنی (شامل هماتولوژی و بیوشیمی)، یک اتاق بانک خون، یک اتاق مسئول آزمایشگاه، فضای انبار و اتاق شستشو و اتاق رختکن می باشد.

آزمایشگاه این مرکز مجهز به سیستم HIS می باشد و از طریق این سیستم با بخشها در ارتباط می‌باشد.

واحد آزمایشگاه در حال حاضر دارای بخش های زیر می باشد: بخش پذیرش و جوابدهی، بخش نمونه برداری، بخش بیوشیمی و سرولوژی، بخش هماتولوژی و انعقاد، بخش میکروب شناسی و ادرار و انگل شناسی، بانک خون


تجهیزات موجود:

دستگاه انجام آزمایشات بیوشیمی : Selectra2 و Visual

دستگاه انجام آزمایشات هماتولوژی : سل کانتر Horiba ABX
 
دستگاه اندازه گیری گازهای خونی : OPTI - CCA - TS
 
دستگاه اندازه گیری الکترولیت های خون : الکترولیت آنالایزر Convergent
 
تجهیزات استریلیزاسیون مانند اتوکلاو، فور، انکوباتور
 
تجهیزات پایه شامل : سانترفیوژ، سرفیوژ، میکروسکوپ، بن ماری 37درجه، سمپلر و ...
 

کارکنان:

کارکنان آزمایشگاه بیمارستان امیرالمومنین(ع) دارای مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی (5 نفر پرسنل رسمی و 4 نفر مشمول طرح نیروی انسانی) دارای مهارت در انجام آزمایشات می‌باشد.

همچنین یک نفر نمونه بردار، منشی و خدمات تحت نظارت مسئول فنی آزمایشگاه مشغول به کار می‌باشد.
 
     
آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400