شنوایی سنجی

این واحد در کنار درمانگاه ENT و سر گردن واقع شده و از روز شنبه تا پنج شنبه در شیفت صبح فعال می باشد و انجام کلیه کارهای مربوط به شنوایی سنجی در شرح وظایف این واحد قرار می گیرد.

فعالیت های بخش ادیولوژی شامل دو مجموعه آزمون‌های رفتاری و آزمون‌های الکتروفیزیولوژیک است.

در بخش آزمون‌های رفتاری ادیومتری و تیمپانومتری انجام می‌شود.

ادیومتری شامل : ادیومتری با فرکانس بالا

PTA (تعیین آستانه های شنوایی بیمار در فرکانس های 8000-250 کیلو هرتز)

SRT (آستانه ی درک گفتار)

SDS (آستانه ی تمایز گفتار)

آزمون های تکمیلی شامل :tone decay (به زوال تون با گذشت زمان اشاره دارد)، )SISIآزمون جهت تشخیص ضایعات حلزونی)

آزمون های الکتروفیزیولوژیک : در این بخش آزمون  ABRانجام می شود که پاسخ‌های شنیداری ساقه ی مغز را مستقیماً از ساقه‌ی مغز بدون دخالت بیمار ثبت می‌کند.

از این آزمون برای آستانه‌گیری از کودکان، افراد سخت آزمون و متمارضین استفاده می‌شود.     

پرسنل : یک نفر کارشناس شنوایی سنجی

آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400