نام واحد : درمانگاه قلب و بیهوشی
سوپروایزر درمانگاه : مرضیه نقدیان
 تلفن داخلی : 213
پرسنل درمانگاه قلب : راحله اسلام پرست
پرسنل درمانگاه بیهوشی : زهره صدیق
 
عملکرد:
تمامی بیمارانی که کاندید عمل جراحی چشم، گوش، حلق و بینی می‌باشند و بالای 40 سال سن دارند با در دست داشتن نوار قلب، آزمایشات خونی و گرافی سینه و داروهای مصرفی و بیمارنی که زمینه بیماری قلبی داشته و در سنین بین 16 تا 40 سال هستند می‌بایست توسط پزشک متخصص قلب ویزیت و تایید قلب دریافت نمایند.
 
روش پذیرش:
بیماران جهت گرفتن نوبت قلب می‌بایست به پذیرش درمانگاه مراجعه نمایند.
 
ساعات ویزیت:
 روز شنبه از ساعت 11 الی 14
روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 12
 
ویزیت بیماران:
به صورت سرپایی در درمانگاه قلب انجام می‌گیرد.
 
تجهیزات:
دستگاه EKG
 
ساختار فیزیکی:
درمانگاه قلب در ساختمان مرکزی بیمارستان و در طبقه همکف در قسمت سالن انتظار بیماران در روبروی قسمت پذیرش جراحی واقع شده است.
 
 
 
درمانگاه بیهوشی:
 
عملکرد:
تمامی بیمارانی که کاندید عمل جراحی چشم، گوش و حلق و بینی می‌باشند و تایید قلب دریافت نموده‌اند در این واحد توسط متخصص بیهوشی ویزیت و تایید بیهوشی جهت جراحی دریافت می‌نمایند.
بیماران با در دست داشتن آزمایشات خونی، گرافی سینه و تایید قلب (بالای 40 سال) و نوار قلب (بین 16 تا 40 سال) و تایید اطفال (برای کودکان زیر 2 سال) توسط پزشک متخصص بیهوشی ویزیت می‌شوند.
 
روش پذیرش:
بیماران جهت گرفتن نوبت پزشکی و تشکیل پرونده بیهوشی به درمانگاه بیهوشی مراجعه می‌نمایند
 
ساعات ویزیت:
روزهای شنبه، یکشنبه، سه‌شنبه از ساعت 7:30 الی 13:30
 
ویزیت بیماران:
به صورت سرپایی در درمانگاه بیهوشی انجام می‌گیرد.
 
ساختار فیزیکی:
درمانگاه بیهوشی در کنار درمانگاه قلب در ساختمان مرکزی بیمارستان و در طبقه همکف در قسمت سالن انتظار بیماران در روبروی قسمت پذیرش جراحی واقع شده است.
آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400