نام واحد : پاراکلینیک لیزر - oct - آنژیوگرافی چشم
سوپروایزر واحد : مرضیه نقدیان
تلفن داخلی : 239
 پرسنل : فاطمه پاک ، آزاده مقدردوست ، عاطفه پورمیرزا
 
عملکرد:
تمامی مددجویانی که در این مرکز توسط پزشکان متخصص چشم ویزیت و نیاز به انجام کارهای درمانی - تشخیصی و تحقیقاتی زیر را دارند مورد پذیرش واقع می‌گردند:
1- لیزر که شانل لیزر آرگون - کپسولوتومی - لیزر SLT و لیزر PI
2- آنژیوگرافی چشم
3- OCT
4- کالرفوندوس فتوگرافی
5- اسپکولار میکروسکوپی
6- فتواسلیت
 
روش پذیرش : بیماران با مراجعه به منشی پذیرش واحد نوبت دریافت می‌نمایند.
 
ساعات ویزیت : شنبه الی پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

ویزیت بیماران : ویزیت بیماران به صورت سرپایی صورت می‌گیرد. قابل توجه می‌باشد که بیماران کاندید آنژیوگرافی چشم که بالای 65 سال سن و سابقه بیماریهای قلبی - کلیوی و حساسیتهای دارویی می‌باشند نیاز به گرفتن تایید قلب و یا تایید داخلی می‌باشند.
 
ساختار فیزیکی : پاراکلینیک در ساختمان مرکزی بیمارستان و در طبقه همکف در جوار صندوق بیمارستان واقع شده است و شامل 3 اتاق می‌باشد.
 
تجهیزات پزشکی :
دستگاه فتواسلیت - OCT سیروس - OCT و آنژیوگرافی هیدلبرگ - دستگاه کالرفوندوس - دستگاه اسپکولار میکروسکوپی - دستگاه لیزر PRP - دستگاه لیزرکپسولوترمی و PI - دستگاه لیزر SLT
آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400