متخصصین بیهوشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)
 
 دکتر سودابه حدادی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
 @Email
 دکتر آرمان پرویزی 
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه 
استادیار دانشگاه علوم پزشکی
 email@
 
 دکتر سیامک ریماز
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه 
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 @Email
 
 دکتر علی اشرف
ICU متخصص بیهوشی و فلوشیپ 
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 @
 
دکتر فرزاد قنوعی
متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه 
 email:
۱۶:۱۳:۰۸ ۱۳۹۵/۱/۲۷ ه‍.ش.
 
متخصصین چشم مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)
  

دکتر حسن بهبودی
جراح و متخصص چشم و
 فلوشیپ جراحی شبکیه و زجاجیه ،لیزر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
email: Behboudi@gums.ac.ir 
 
 
دکتر یوسف علیزاده
جراح و متخصص چشم و  
فلوشیپ جراحی شبکیه و زجاجیه ،لیزر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 دکتر رضا سلطانی مقدم
جراح و متخصص چشم و فلوشیپ قرنیه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
email:reza-sm76@yahoo.com 
 
دکتر عبدالرضا مدقالچی
جراح و متخصص چشم و  
فلوشیپ چشم اطفال و استرابیسموس
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
email:Rezamed1340@yahoo.com 
 
دکتر حسین یوردخانی
 جراح و متخـصص چشـــم
فلوشیپ قرنیه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 
email:hyourdkhani@yahoo.com


دکتر ابراهیم آذری پور
جراح و متخصص چشم و فلوشیپ گلوکوم
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دکتر مریم دوراندیش
جراح و متخصص و فلوشیپ چشم
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 

دکتر میترا اکبـری
جراح و متخصص چشم و فلوشیپ قرنیه
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
email:mitra.akbari20@gmail.com
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
متخصصین گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)
 
 دکتر میرمحمدجلالی
متخصص گوش، گلو ، بینی و جراحی سرو گردن 
فلوشیپ جراحی گوش
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 email:mmjalali@gmail.com
 دکتر شادمان نعمتی
متخصص گوش، گلو ، بینی و جراحی سرو گردن 
فلوشیپ جراحی گوش
استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 email:nemati@gums.ac.ir
 
 دکتر علی فقیه حبیبی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن 
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 email:dr.faghih.habibi@Gmail.com
 
 دکتر مریم اکبری
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن 
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 email:.com
 
 دکتر سویل نصیرمحترم
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن 
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 email:
 
دکتر ملیحه اکبرپور
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن 
استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 email:
آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400