واحد پذیرش و مدارک پزشکی

  نقش و اهمیت مدارک پزشکی:

          به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت بیمار

          به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار نقش دارند

                     جهت تهیه از مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار

            به عنوان اساس مطالعه ، بررسی و ارزشیابی به کار میرود

                 جهت تهیه اطلاعات برای استفاده از هزینه های درمانی


       جهت آموزش و پژوهش

 

مدارک  پزشکی  مرکز آموزشی  درمانی  امیرالمومنین (ع) با وظیفه برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیت های مربوط به پذیرش ،  بایگانی مدارک  پزشکی ،  که در  بیماریهای و آمار بیمارستانی و سایر فعالیتهای مرتبط ، ارائه خدمت می نماید ؛و شامل 4 واحد

             - پذیرش

                  - بایگانی

          -     طبقه بندی بین المللی بیماریها

          -     آمار

       1- پذیرش بیماران بستری

- بیماران با در دست داشتن برگ دستور  بستری که توسط پزشک صادر گردیده  به پذیرش بیماران امیرالمومنین (ع) مراجعه می کنند

بیمار در نوبت عمل جراحی برای پزشک صادر کننده دستور بستری، قرار میگیردو  پیش نیازهای لازم از جمله آزمایش خون، عکس قفسه سینه ، مشاوره قلب وبیهوشی به بیمار اعلام میشود.

- دستورالعمل های لازم به صورت کتبی در اختیار بیمار و یا همراه وی قرار میگیردو شماره تماس بیمار برای  هرگونه برنامه ریزی در زمان عمل بیمار اخذ میشود.

- به طور معمول در  روز  بستری  بیمار ، تشکیل  پرونده  بستری یا  سرپایی و اخذ رضایت  برای عمل جراحی و انجام مراحل حسابداری  انجام میشود.

       2- بایگانی

بایگانی به معنای فن طبقه بندی ،  تنظیم و نگهداری یا حفاظت اسناد و مدارک بر طبق  روش معین به نحوی که در اسرع وقت و در کمال سهولت  و با حداقل هزینه و نیروی انسانی و وقت ،به آن دست یافت .

بیمارستان مانند هر سازمان دیگری به 2 دلیل نیازمند مراجعه به اسناد موجود در بایگانی مدارک پزشکی است:

               الف)  اثبات فعالیتهای انجام شده در گذشته                                                                     ب) بدست آوردن اطلاعات برای اقدامات آینده

بایگانی مدارک پزشکی این مرکز با هدف پاسخگویی به نیاز مراجعین در زمینه مستندات پزشکی، پیگیری و ارجاعی به مراکز قانونی و قضایی و سازماندهی و کنترل کلیه فعالیتهای مربوط به مدارک پزشکی ،ارائه خدمت میکند.

مدت زمان نگهداری اصل  پرونده های  بستری طبق استاندارد  وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی 15 سال از زمان ترخیص بیمار و برای پرونده های اورژانس 4 سال میباشد.

 

      3 - واحد طبقه بندی بین المللی بیماری ها( کد گذاری)

بر اساس پرونده های پزشکی و با استفاده از کتاب های طبقه بندی بین المللی بیماری هاICD10)) و CMوICD ، همه تشخیص های اولیه ، حین  درمان  نهایی و  اقدامات درمانی ، علل  خارجی منجر به سوانح و حوادث و علت های مرگ ومیر توسط کارشناس مدارک پزشکی طبقه بندی میشود و به عنوان اطلاعات مدیریت شده ، قابل استفاده در تصمیم گیریهای خرد و کلان از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح است و ابزار توانمندی در امور پژوهش به شمار میرود.

 

 4- آمار مدارک پزشکی

این واحد با هدف تولید و ارائه آمار فعالیت های کلیه بخش های بستری و کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستان و مقایسه و تحلیل  آماری  عملکرد این  بخشها  و تامین نیازهای  اطلاعاتی در زمینه  آمار بیمارستانی  زیر نظر  کارشناس مدارک پزشکی فعالیت مینماید.

این اطلاعات هر ماه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و بخش آمار و رایانه دانشگاه ارسال میگردد.

چکیده اطلاعات  که گویای تمام  تلاشهای  صورت  گرفته  در این مرکز  می باشد  به صورت  نمودار قابل مقایسه  برای تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای بلند مدت در اختیار مدیران قرار میگیردو در مواقع لزوم منجر به اصلاح فرایندهای اجرایی میشود.

 

  اهداف بخش پذیرش و مدارک پزشکی :

  - انجام کلیه خدمات مرتبط به پذیرش سرپایی و بستری در کوتاه ترین زمان ممکن مطابق استانداردها

- مدیریت(نگهداری، بازیابی، پاسخ گویی) اطلاعات هویتی و پزشکی مراجعین ضمن رعایت اصول حرفه ای

 -ارائه اطلاعات آماری دقیق و مناسب از عملکرد بخش ها و واخدهای بیمارستان به مراجعین و مسئولین مربوطه

 - کد گذاری و طبقه بندی بیماریها

 - افزایش رضایتمندی مراجعین از طریق عملکرد دقیق، صحیح و موثر ضمن حفظ کرامت و احترام به منزلت ایشان      

 - به کار گیری پرسنل متخصص و متعهد و همچنین جدید ترین تکنو لوژی در جهت ارتقاء کیفیت مستمر

 - آموزش مستمر در راستای ارتقاء علمی همکاران شاغل

 - ارائه مستندات موثر و کافی جهت پژوهش های علمی

 

 

کارت ملی،فتوکپی شناسنامه ، اصل و فتوکپی دفترچه بیمه ، دستور بستری و کلیه آزمایشات
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400