واحد آموزش
معرفی
 

واحد آموزش مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)، مسئول برنامه ریزی، اجرای فعالیتهای آموزشی و نظارت برحسن انجام آنها، با هدف آموزش گروه های پزشکی وپیراپزشکی در مقاطع مختلف دستیار تخصصی، کارورزی، کارآموزی و دانشجویی می باشد. کادر این واحد شامل 1 نفر مسئول آموزش، 1 نفر کارشناس خدمات آموزشی و کامپیوتر است که تحت نظارت مستقیم ریاست و معاونت آموزشی این مرکز و در ارتباط نزدیک با معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده پزشکی، به اجرای امور محوله می پردازد و در تعامل با مدیران گروههای آموزشی، روسای بخش ها، مدیران برنامه های دستیاری، مسئولین آموزش و ارزشیابی کارورزی و کارآموزی و اعضای هیئت علمی می باشد.

 
معاون آموزشی : دکتر رضا سلطانی مقدم
 
مسئول آموزش : فاطمه ملکی
 
رئوس فعالیتها
 

  آموزش دستیار تخصصی در سه گروه آموزشی گوش،گلو، بینی، جراحی سروگردن، چشم و بیهوشی، برنامه ریزی و اجرای کلاس های درسی و کنفرانس های آموزشی، ژورنال کلابها، معرفی بیمار، کنفرانسهای مورتالیتی و موربیدیتی، راندهای صبحگاهی و تنظیم برنامه کشیک، حضور و غیاب.

 آموزش پزشکی عمومی در دو بخش آموزشی گوش،گلو، بینی، جراحی سروگردن، چشم، برنامه ریزی و اجرای کلاس های درسی و کنفرانس های آموزشی، ژورنال کلابها، راندهای صبحگاهی و تنظیم برنامه کشیک، حضور و غیاب، اخذ ازمونهای کتبی و عملی پایان دوره و ارسال نمرات به دانشکده پزشکی.

 اجرای روشهای نوین آزمونهای دستیاری، طراحی سوالات و قرنطینه آنها، برگزاری آزمونهای OSCEو360 درجه و DOPS، جمع بندی نمرات، جمع آوری log book، ارسال نمرات و معرفی دستیاران جهت شرکت در آزمونهای ارتقای سالیانه.

  ارائه برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی در مورد شرایط و مقررات بخشها، اورژانس و درمانگاه، نحوه برگزاری و شرکت در کنفرانس ها، قوانین حضور و غیاب در ساعات موظف و کشیک، رعایت نظم، اخلاق حرفه ای و موازین اسلامی به کارورزان، کارآموزان و دانشجویان گروه پزشکی، در بدو ورود و نظارت در طول دوره، جمع آوری logbook ها و برگزاری آزمونهای کتبی و عملی، جمع بندی نتایج به دست آمده و گزارش آن به دانشکده پزشکی درپایان دوره 15 روزه یا یکماهه.

  برگزاری کارگاههای ویژه اعضای هیئت علمی در حیطه های مختلف همچون طراحی سوالات در آزمونهای دستیاری، روشهای نوین ارزشیابی، فرایندسازی برنامه های آموزشی، طرح درس، مقاله نویسی و ... با همکاری کارشناسان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه.

  هماهنگی جهت ارزشیابی های درونی سالیانه و همچنین آمادگی جهت بازدیدهای گروه های ارزشیابی دانشگاه و وزارت متبوع از حیطه های آموزشی و تخصصی این مرکز، در این واحد صورت می گیرد.

  هماهنگی،آماده سازی جهت برگزاری جلسات شورای گروه، کمیته های آموزشی، بررسی سوالات آزمون های ارتقاء، تهیه صورتجلسات و بایگانی آنها، پیگیری و اجرای موارد مصوب.

  حفظ سوابق و بخشنامه ها، مقررات و آئین نامه ها، تشکیل پرونده های مجزای آموزشی برای اساتید ودستیاران، بایگانی معرفی نامه ها و نمرات کلیه فراگیران، بانک سوالات و مستندات آموزشی، بایگانی مکاتبات با حوزه های مختلف دانشکده پزشکی، دانشگاه، معاونتهای درمان، پژوهشی و آموزشی و دانشکده های، دندانپزشکی، پرستاری مامایی وبهداشت، درفایلهای مجزا و به تفکیک.

                      همچنین برنامه ریزی و بارگذاری سمینارها و برنامه های مدون سالیانه ویژه پزشکان عمومی و متخصصین در سایت آموزش مداوم کشور، تهیه اسلاید و کتابچه خلاصه مقالات   سمینار.

                       معرفی دستیاران به سایر بخشهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهت دوره آموزشی چرخشی و هماهنگی جهت اجرای کلاس ها وکنفرانس های بین گروهی.

                          اخذ معرفی نامه دانشجویان سایر گروههای آموزشی شامل پرستاری، رادیولوژی، آزمایشگاه، تکنسین های اتاق عمل و بیهوشی و نظارت بر مراحل آموزش آنها و ارسال نمرات پس از پایان دوره.

  تعامل وهماهنگی با مدیران و کارشناسان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، دانشکده پزشکی دانشکده دندانپزشکی، دانشکده پرستاری مامایی، skill lab و سایر مراکز آموزشی درمانی و برنامه ریزی و معرفی اساتید جهت تدریس واحدهای مرتبط با گروهای تخصصی ENT-HNS ، چشم و بیهوشی.

  تکمیل فرمهای فعالیتهای ماهانه آموزشی اعضاء هیئت علمی و ارسال گواهی های پایان کار، شرکت و سخنرانی در کنگره ها و سمینارها به دانشکده پزشکی.

 
خدمات کمک آموزشی:
 

  ارائه خدمات کمک آموزشی توسط واحد سمعی بصری که زیر مجموعه این واحد است با دستگاه های جدید شامل سیستم ویدئو پرژکشن، اورهد، دستگاههای lab top و ... در دو کلاس آموزشی مجزا در بخش های چشم و ENT-HNS .

فراهم کردن E.Book های مورد نیاز آموزش تخصصی و CD اطلس و مقالات الکترونیک رفرنس گروههای تخصصی، فیلم های ویدیوئی، کتاب های ارزشیابی و آموزشی جهت استفاده اعضای هیئت علمی، دستیاران و کارورزان.

  تجهیز آزمایشگاه تمپورال به وسایل دایسکشن استخوان تمپورال، گان و سایر لوازم و ستهای مورد نیاز جهت آموزش دستیاران .

  تهیه سایر لوازم کمک آموزشی، کپی مقالات مورد نیاز و رایت CD، جمع آوری CD کلیه کنفرانسهای برگزار شده به صورت آرشیو، تهیه و تدوین Log Bookها و پمفلت های آموزشی.

 پاویون دستیاران و انترنها که زیر مجموعه واحد آموزش است، شامل اتاق های مجزا برای دستیاران و انترنهای چشم و ENT-HNS در دو طبقه خانم ها و آقایان، دارای میزهای مطالعه وکتابخانه، آشپزخانه مجزا، سرویس بهداشتی و مجهز به وسایل رفاهی با حضور 1 نفر متصدی خدمات می باشد.

  تامین انواع لوازم مورد نیاز مصرفی وکمک آموزشی برای استفاده دستیاران و کارورزان در پاویون، تجهیز و تعمیر وسایل رفاهی از قبیل تلویزون، کامپیوتر، یخچال، مایکروفر، ماشین لباسشویی و ...، تهیه سایر وسایل و نظارت بر حفظ آنها.

 
واحدهای مرتبط:
 

  تعامل با واحد کتابخانه با حضور یک کتابدار کارشناس و یک متصدی کتابداری مجهز به انواع کتب و مجلات، CD های رفرنس وجدید گروههای تخصصی با آخرین ویرایش، سیستم اینترنت پرسرعت متصل به کتابخانه دیجیتال پزشکی.

  همکاری با مراکز تحقیقاتی ENT-HNS و چشم و هدایت دستیارن و کارورزان جهت امور پژوهشی و تهیه پروپوزال ها و پایان نامه ها به این مراکز تحقیقاتی.

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400