سالروز آزاد سازی خرمشهر
بیمارستان امیرالمومنین
ماسک

اخبار اختصاصی

عملکرد هفته سلامت مرکز آموزشی درمانی امیر المومنین (ع)رشت

عملکرد هفته سلامت مرکز آموزشی درمانی امیر المومنین (ع)رشت

1402/02/18
بازدید نوروزی سرپرست محترم دانشگاه به همراه سرپرست حراست دانشگاه از  مرکز امیر المومنین (ع)

بازدید نوروزی سرپرست محترم دانشگاه به همراه سرپرست حراست دانشگاه از مرکز امیر المومنین (ع)

1402/01/14
بازدید سرزده از مرکز  امیر المومنین (ع)

بازدید سرزده از مرکز امیر المومنین (ع)

1401/11/24
کارگاه دوروزه آموزش به بیمار با همکاری مدیریت امورپرستاری دانشگاه

کارگاه دوروزه آموزش به بیمار با همکاری مدیریت امورپرستاری دانشگاه

1401/08/22
قبولی صددرصد دستیاران ارشد گروه ENT

قبولی صددرصد دستیاران ارشد گروه ENT

1401/07/17
بازدید دکتر سید مهدی موسوی معاونت محترم مدیریت ،منابع و برنامه ریزی از بیمارستان امیرالمومنین

بازدید دکتر سید مهدی موسوی معاونت محترم مدیریت ،منابع و برنامه ریزی از بیمارستان امیرالمومنین

1401/06/08
برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا

1401/06/03
مراسم روز جهانی ایمنی(26شهریور ) باشعار ایمنی مادر ونوزاد در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین برگزار شد

مراسم روز جهانی ایمنی(26شهریور ) باشعار ایمنی مادر ونوزاد در مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین برگزار شد

1400/06/27
دسترسی به iThenticate از سامانه گیگالیب

دسترسی به iThenticate از سامانه گیگالیب

1400/06/20
قطع دسترسی به سامانه مشابهت‌یاب

قطع دسترسی به سامانه مشابهت‌یاب

1400/06/03
انجام موفقیت آمیز بیستمین عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی مرکز گیلان

انجام موفقیت آمیز بیستمین عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی مرکز گیلان

1400/04/28
بازدید مدیر و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان از درمانگاهها

بازدید مدیر و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان از درمانگاهها

1400/04/05
برگزاری کارگروه بیمارستانی آموزشی و آموزش به بیمار با حضور ریاست محترم بیمارستان

برگزاری کارگروه بیمارستانی آموزشی و آموزش به بیمار با حضور ریاست محترم بیمارستان

1400/03/27
برگزاری آزمون تاثیر دخانیات بر بیماری کووید 19

برگزاری آزمون تاثیر دخانیات بر بیماری کووید 19

1400/03/27
آرشیو